elem ile biten kelimeler

Kelime Bulucu Harf Grupları - Aramalarınıza göre oluşan kelime listelerinin harf sayılarına göre gruplanmış listesi

8

8 Harfli Kelimeler

DENGELEM

tümünü listele...

7

7 Harfli Kelimeler

YİNELEM

İMGELEM

tümünü listele...

5

5 Harfli Kelimeler

ÇELEM

TELEM

KELEM

tümünü listele...

4

4 Harfli Kelimeler

ELEM

tümünü listele...

elem ile biten kelimeler 'den bazılarının TDK Anlamları

Kelime Bulucu Kelime Anlamları - Aramalarınıza göre oluşan kelime listelerinde ki bazı anlamlar

dengelem İng. balance sheet 1972

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim

Tecimle ilgili çalışmalar yapan gerçek ya da tüzel bir kuruluşun belirli bir dönem sonunda varlıkları ile alacaklarını bir yanda yüklenim, borç ve anamalını öbür yanda gösteren dengeli sayışım çizelgesi.

dengelem kelimesinin diğer anlamları..

imgelem İng. imagination 1975

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

1. Bir nesneyi, o nesne (karşımızda) olmaksızın tasarımlama yetisi. // İmgelem: a. Yaratıcı olabilir, tasarımı kendisi yaratır, b. Yansıtıcı olabilir, zihinde önceden bulunan tasarımları anımsar. 2. (Kant'ta) Görü ile düşünme, duyarlık ile anlık arasındaki gerçek aracı; görüdeki çokluğu bir tasarım durumuna getiren, böylelikle de her bilgiyi olanaklı kılan önsel koşul.

imgelem kelimesinin diğer anlamları..

çelem

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Evin saçağı

çelem kelimesinin diğer anlamları..

elem

Güncel Türkçe Sözlük

a. Acı, üzüntü, dert, keder: “Bu derdi huy edinenler elem çekmez.” -N. F. Kısakürek.

elem kelimesinin diğer anlamları..

kelem 1969

Tarama Sözlüğü

Lâhana

kelem kelimesinin diğer anlamları..

yinelem Osm. tekrir 1974

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

Anlatımı ve ses güzelliğini güçlendirmek ereğiyle bir sözcüğün yazıda sık sık kullanılması. Ör. / Büyüksün İlâhi büyüksün büyük / Büyüklük yanında kalır pek küçük (Ali Haydar)

yinelem kelimesinin diğer anlamları..

telem

Güncel Türkçe Sözlük

a. Bir metnin doğrudan doğruya gönderilmesini ve alıcı olarak basımevi harfleriyle yazılmasını sağlayan araç.

telem kelimesinin diğer anlamları..

Kelime Oluşturma İşlemi 20,440,200 +
Çözülen Sudoku Oyunu 8,763 +
Oluşturulan Joker İşlemi 1,111,087 +
Oluşturulan Matris 416,691 +
Oluşturulan İngilizce Kelime 30,227 +
Jokerli Üretilen Kelime 240,159,857 +
Çözülen Sayı Oyunu 3,485 +
Anlamı Aranan Kelime 24,707,255 +