f ile biten kelimeler

Kelime Bulucu Harf Grupları - Aramalarınıza göre oluşan kelime listelerinin harf sayılarına göre gruplanmış listesi

14

14 Harfli Kelimeler

ELEKTROPOZİTİF

ELEKTRONEGATİF

tümünü listele...

12

12 Harfli Kelimeler

KONFEDERATİF

SİNEMATOGRAF

RADYOTELGRAF

TECAHÜLÜARİF

NAKİBÜLEŞRAF

AKSELEROGRAF

tümünü listele...

11

11 Harfli Kelimeler

DAKTİLOGRAF

MAATTEESSÜF

PREZERVATİF

KARDİYOGRAF

BİBLİYOGRAF

HAYRULHALEF

tümünü listele...

10

10 Harfli Kelimeler

KORPORATİF

MUTASARRIF

KOMPETİTİF

ALTERNATİF

HİYEROGLİF

İNİSİYATİF

tümünü listele...

9

9 Harfli Kelimeler

HİDROGRAF

LAFÜGÜZAF

EHLİVUKUF

DEKORATİF

HASANKEYF

TERMOGRAF

tümünü listele...

8

8 Harfli Kelimeler

BİYOGRAF

KOLEKTİF

İSTİHFAF

MÜNHARİF

TAKİGRAF

FAKTİTİF

tümünü listele...

7

7 Harfli Kelimeler

TELGRAF

LAMELİF

İNSİRAF

TEKÂSÜF

SPORTİF

ABLATİF

tümünü listele...

6

6 Harfli Kelimeler

MAARİF

RÖLYEF

ÇARŞAF

SAĞHAF

TAHFİF

MEVSUF

tümünü listele...

5

5 Harfli Kelimeler

MUTAF

SELEF

TELEF

PASİF

AKTİF

ZİFAF

tümünü listele...

4

4 Harfli Kelimeler

ESEF

ELİF

TAYF

NEMF

SERF

ZAAF

tümünü listele...

3

3 Harfli Kelimeler

TEF

GAF

F

ŞİF

F

DEF

tümünü listele...

f ile biten kelimeler 'den bazılarının TDK Anlamları

Kelime Bulucu Kelime Anlamları - Aramalarınıza göre oluşan kelime listelerinde ki bazı anlamlar

vasıf

Güncel Türkçe Sözlük

a. Nitelik: “Sonunda komutanlık vasıflarını göstermek fırsatını bulmalıydı.” -F. R. Atay.

vasıf kelimesinin diğer anlamları..

afif

Güncel Türkçe Sözlük

sf. esk. İffetli (erkek): “Arzu ettiğim gibi afif, saf bulduğum bu adama hürmet eder, onu böyle severdim.” -M. Ş. Esendal.

afif kelimesinin diğer anlamları..

motif

Güncel Türkçe Sözlük

a. 1. Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri: Halı motifi. Danteldeki motifler. 2. ed. Kendi başlarına konuya özellik kazandıran ögelerin her biri. 3. müz. Bestenin bir parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan belirleyici küçük birim: Melodi motifi.

motif kelimesinin diğer anlamları..

şerif

Güncel Türkçe Sözlük

(II) a. 1. Büyük Britanya'da kendi bölgesi içinde kralı temsil eden, yasalara saygı gösterilmesini sağlamakla görevli yönetici. 2. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimle işbaşına gelen, hukuki yetkisi sınırlı olan yönetici.

şerif kelimesinin diğer anlamları..

itilaf

Güncel Türkçe Sözlük

a. (i:tila:fı, l ince okunur) esk. Anlaşma, uyuşma, uzlaşma.

itilaf kelimesinin diğer anlamları..

müessif

Güncel Türkçe Sözlük

sf. esk. 1. Üzücü, üzüntü veren. 2. Hoşa gitmeyen, kötü (olay, durum).

müessif kelimesinin diğer anlamları..

çinkograf

Güncel Türkçe Sözlük

a. Çinkografi ustası.

çinkograf kelimesinin diğer anlamları..

Kelime Oluşturma İşlemi 20,440,200 +
Çözülen Sudoku Oyunu 8,763 +
Oluşturulan Joker İşlemi 1,111,087 +
Oluşturulan Matris 416,691 +
Oluşturulan İngilizce Kelime 30,227 +
Jokerli Üretilen Kelime 240,159,857 +
Çözülen Sayı Oyunu 3,485 +
Anlamı Aranan Kelime 13,204,133 +