h ile başlayan kelimeler

Kelime Bulucu Harf Grupları - Aramalarınıza göre oluşan kelime listelerinin harf sayılarına göre gruplanmış listesi

18

18 Harfli Kelimeler

HRİSTİYANLAŞTIRMAK

tümünü listele...

17

17 Harfli Kelimeler

HÂKİMİYETİMİLLİYE

HRİSTİYANLAŞTIRMA

tümünü listele...

16

16 Harfli Kelimeler

HARARETLENDİRMEK

HOROZİBİĞİGİLLER

HAREKETLENDİRMEK

HOMOJENLEŞTİRMEK

HAYVANOĞLUHAYVAN

HEYECANLANDIRMAK

tümünü listele...

15

15 Harfli Kelimeler

HARARETLENDİRME

HOMOJENLEŞTİRME

HAYVANLAŞTIRMAK

HAREKETLENDİRME

HAVALANDIRILMAK

HATIRLAYABİLMEK

tümünü listele...

14

14 Harfli Kelimeler

HAVALANDIRILMA

HAYVANLAŞTIRMA

HATIRLANABİLME

HIZLANDIRILMAK

HÜZÜNLENDİRMEK

HÜRRİYETPERVER

tümünü listele...

13

13 Harfli Kelimeler

HATIRLATILMAK

HIRSLANDIRMAK

HİDROKARBONAT

HAMARATLAŞMAK

HÜMANİSTLEŞME

HAVALANDIRMAK

tümünü listele...

12

12 Harfli Kelimeler

HELECANLANMA

HELMİNTOLOJİ

HİGROTROPİZM

HÂLSİZLEŞMEK

HİPNOTİZMALI

HANTALLAŞMAK

tümünü listele...

11

11 Harfli Kelimeler

HİSSEİŞAYİA

HASBELKADER

HARMANLATMA

HARMANLAMAK

HİDROKARBÜR

HOROZLAŞMAK

tümünü listele...

10

10 Harfli Kelimeler

HAKKISÜKÛT

HASETLENME

HARELENMEK

HAŞİNLEŞME

HOPURDATMA

HONDURASLI

tümünü listele...

9

9 Harfli Kelimeler

HİDROGRAF

HESAPLAMA

HAPŞIRTMA

HİMAYESİZ

HASANPAŞA

HİDROFOBİ

tümünü listele...

8

8 Harfli Kelimeler

HOMOTETİ

HALIHANE

HAYLAMAK

HUYLANMA

HAMDETME

HINZIRCA

tümünü listele...

7

7 Harfli Kelimeler

HAZIRUN

HAYKIRI

HAKARET

HAÇVARİ

HAVUZLU

HANGİSİ

tümünü listele...

6

6 Harfli Kelimeler

HERKES

HARANA

HIRVAT

HAŞİYE

HILTAN

HUSUSİ

tümünü listele...

5

5 Harfli Kelimeler

HODRİ

HALKI

HAMAK

HORUL

HIYAR

HERZE

tümünü listele...

4

4 Harfli Kelimeler

HAMİ

HÜMA

HANI

HERK

HAİL

HOPA

tümünü listele...

3

3 Harfli Kelimeler

HAS

HİS

HOL

HEM

HUY

HAC

tümünü listele...

h ile başlayan kelimeler 'den bazılarının TDK Anlamları

Kelime Bulucu Kelime Anlamları - Aramalarınıza göre oluşan kelime listelerinde ki bazı anlamlar

hop

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Atları durdurma ünlemi.

hop kelimesinin diğer anlamları..

hoşhoş

Güncel Türkçe Sözlük

a. Çocuk dilinde köpek.

hoşhoş kelimesinin diğer anlamları..

hasbihal

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Hasbihâl

hasbihal kelimesinin diğer anlamları..

hançere 2003

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

bk. gırtlak

hançere kelimesinin diğer anlamları..

havalanmak

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Yara cerahatlenmek, şişmek, azmak.

havalanmak kelimesinin diğer anlamları..

hurufat

Güncel Türkçe Sözlük

ç. a. (huru:fa:tı) esk. 1. Harfler. 2. Basımda, baskı işinde kullanılan metal vb. bir maddeden yapılmış harf, rakam veya başka işaret kalıpları. 3. Dizgi işinde kullanılan harf türlerinin bütünü: Hurufatı zengin bir basımevi.

hurufat kelimesinin diğer anlamları..

hamursu

Güncel Türkçe Sözlük

sf. Hamuru andıran, hamura benzeyen, hamur gibi, hamurumsu: Hamursu bir ekmek.

hamursu kelimesinin diğer anlamları..

Kelime Oluşturma İşlemi 20,440,200 +
Çözülen Sudoku Oyunu 8,763 +
Oluşturulan Joker İşlemi 1,111,087 +
Oluşturulan Matris 416,691 +
Oluşturulan İngilizce Kelime 30,227 +
Jokerli Üretilen Kelime 240,159,857 +
Çözülen Sayı Oyunu 3,485 +
Anlamı Aranan Kelime 22,248,836 +