h ile biten kelimeler

Kelime Bulucu Harf Grupları - Aramalarınıza göre oluşan kelime listelerinin harf sayılarına göre gruplanmış listesi

14

14 Harfli Kelimeler

HASBETENLİLLAH

tümünü listele...

13

13 Harfli Kelimeler

ESTAĞFURULLAH

ELHAMDÜLİLLAH

HÜSNÜTEVECCÜH

FESÜPHANALLAH

tümünü listele...

12

12 Harfli Kelimeler

MÜŞARÜNİLEYH

SULTANİYEGÂH

HAFAZANALLAH

FİSEBİLİLLAH

tümünü listele...

11

11 Harfli Kelimeler

NEUZÜBİLLAH

MÜDDEİALEYH

SÜPHANALLAH

BİNAENALEYH

tümünü listele...

10

10 Harfli Kelimeler

VEÇHİŞEBEH

MÜTENEBBİH

FENAFİLLAH

MÜTEVECCİH

VELİYULLAH

ÖMRÜBİLLAH

tümünü listele...

9

9 Harfli Kelimeler

MUMAİLEYH

İBADULLAH

BİSMİLLAH

ALİMALLAH

MÜSTENSİH

MÜSTEKREH

tümünü listele...

8

8 Harfli Kelimeler

MÜNEZZEH

TAVAZZUH

MÜREFFEH

NAMAZGAH

NAMAZGÂH

TEVECCÜH

tümünü listele...

7

7 Harfli Kelimeler

İNFİSAH

ORDUGÂH

ISTILAH

MAMAFİH

PENÇGÂH

BİGÜNAH

tümünü listele...

6

6 Harfli Kelimeler

ÇUHÇUH

BARGÂH

TAKBİH

PERDAH

TAVZİH

TENZİH

tümünü listele...

5

5 Harfli Kelimeler

MÜBAH

NİKAH

NİKÂH

KÜLAH

FELAH

ALLAH

tümünü listele...

4

4 Harfli Kelimeler

KÜNH

MESH

NARH

İLAH

KERH

AGÂH

tümünü listele...

3

3 Harfli Kelimeler

ŞEH

H

RUH

KEH

ZIH

KOH

tümünü listele...

h ile biten kelimeler 'den bazılarının TDK Anlamları

Kelime Bulucu Kelime Anlamları - Aramalarınıza göre oluşan kelime listelerinde ki bazı anlamlar

Mesih

Güncel Türkçe Sözlük

öz. a. (mesi:hi) din b. Hz. İsa'ya verilen adlardan biri.

Mesih kelimesinin diğer anlamları..

hah

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Hak, Allah

hah kelimesinin diğer anlamları..

mütenebbih

Güncel Türkçe Sözlük

sf. esk. Aklını başına toplamış, akıllanmış, uslanmış.

mütenebbih kelimesinin diğer anlamları..

siftah

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

İlk alışveriş

siftah kelimesinin diğer anlamları..

nesih 1974

BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü

Özellikle Osmanlılar tarafından yazmalarda kullanılan, yumuşak, köşeleri yuvarlaklaşmış, işlek bir yazı türü.

nesih kelimesinin diğer anlamları..

tespih

Güncel Türkçe Sözlük

a. 1. “Süphanallah” sözünü söyleme. 2. Belirli dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle otuz üç veya doksan dokuz taneden oluşmuş dizi: “İri taşlı tespihinin parmakları arasında arada bir şıkırdaması...” -R. N. Güntekin.

tespih kelimesinin diğer anlamları..

segâh

Güncel Türkçe Sözlük

a. (segâ:hı) müz. Klasik Türk müziğinde si perdesi ve bu perdedeki makam.

segâh kelimesinin diğer anlamları..

Kelime Oluşturma İşlemi 20,440,200 +
Çözülen Sudoku Oyunu 8,763 +
Oluşturulan Joker İşlemi 1,111,087 +
Oluşturulan Matris 416,691 +
Oluşturulan İngilizce Kelime 30,227 +
Jokerli Üretilen Kelime 240,159,857 +
Çözülen Sayı Oyunu 3,485 +
Anlamı Aranan Kelime 13,524,772 +