h ile biten kelimeler

Kelime Bulucu Harf Grupları - Aramalarınıza göre oluşan kelime listelerinin harf sayılarına göre gruplanmış listesi

14

14 Harfli Kelimeler

HASBETENLİLLAH

tümünü listele...

13

13 Harfli Kelimeler

ESTAĞFURULLAH

ELHAMDÜLİLLAH

HÜSNÜTEVECCÜH

FESÜPHANALLAH

tümünü listele...

12

12 Harfli Kelimeler

MÜŞARÜNİLEYH

SULTANİYEGÂH

HAFAZANALLAH

FİSEBİLİLLAH

tümünü listele...

11

11 Harfli Kelimeler

NEUZÜBİLLAH

MÜDDEİALEYH

SÜPHANALLAH

BİNAENALEYH

tümünü listele...

10

10 Harfli Kelimeler

VEÇHİŞEBEH

MÜTENEBBİH

FENAFİLLAH

MÜTEVECCİH

VELİYULLAH

ÖMRÜBİLLAH

tümünü listele...

9

9 Harfli Kelimeler

MUMAİLEYH

İBADULLAH

BİSMİLLAH

ALİMALLAH

MÜSTENSİH

MÜSTEKREH

tümünü listele...

8

8 Harfli Kelimeler

MÜNEZZEH

TAVAZZUH

MÜREFFEH

NAMAZGAH

NAMAZGÂH

TEVECCÜH

tümünü listele...

7

7 Harfli Kelimeler

İNFİSAH

ORDUGÂH

ISTILAH

MAMAFİH

PENÇGÂH

BİGÜNAH

tümünü listele...

6

6 Harfli Kelimeler

ÇUHÇUH

BARGÂH

TAKBİH

PERDAH

TAVZİH

TENZİH

tümünü listele...

5

5 Harfli Kelimeler

MÜBAH

NİKAH

NİKÂH

KÜLAH

FELAH

ALLAH

tümünü listele...

4

4 Harfli Kelimeler

KÜNH

MESH

NARH

İLAH

KERH

AGÂH

tümünü listele...

3

3 Harfli Kelimeler

ŞEH

H

RUH

KEH

ZIH

KOH

tümünü listele...

h ile biten kelimeler 'den bazılarının TDK Anlamları

Kelime Bulucu Kelime Anlamları - Aramalarınıza göre oluşan kelime listelerinde ki bazı anlamlar

essah

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Doğru mu, gerçek mi?

essah kelimesinin diğer anlamları..

veliyullah

Güncel Türkçe Sözlük

a. (veliyulla:hı) Veli.

veliyullah kelimesinin diğer anlamları..

vah İng. wah

BSTS / Gitar Terimleri Sözlüğü

Mekanik bir düzenekte ayarlı direncin bir ileri bir geri hareketiyle kontrol edilerek çıkartılan “vah” sesi efekti ve bunu sağlayan devre.

vah kelimesinin diğer anlamları..

ilkah

Güncel Türkçe Sözlük

a. (ilka:hı) biy. esk. 1. Dölleme. 2. Döllenme. 3. Aşılama.

ilkah kelimesinin diğer anlamları..

nesih

Güncel Türkçe Sözlük

a. esk. 1. Kaldırma, hükümsüz bırakma. 2. Arap harflerinin, basımda ve yazma kitaplarda en çok kullanılan çeşidi.

nesih kelimesinin diğer anlamları..

müstensih

Güncel Türkçe Sözlük

a. esk. 1. El yazması eserini el yazısıyla kopya eden kimse. 2. Yazıları çoğaltma makinesi, teksir makinesi.

müstensih kelimesinin diğer anlamları..

sah

Güncel Türkçe Sözlük

a. esk. Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret.

sah kelimesinin diğer anlamları..

Kelime Oluşturma İşlemi 20,440,200 +
Çözülen Sudoku Oyunu 8,763 +
Oluşturulan Joker İşlemi 1,111,087 +
Oluşturulan Matris 416,691 +
Oluşturulan İngilizce Kelime 30,227 +
Jokerli Üretilen Kelime 240,159,857 +
Çözülen Sayı Oyunu 3,485 +
Anlamı Aranan Kelime 24,607,516 +