İçinde luti geçmeyen kelimeler

Kelime Bulucu Harf Grupları - Aramalarınıza göre oluşan kelime listelerinin harf sayılarına göre gruplanmış listesi

23

23 Harfli Kelimeler

BELİRSİZLEŞTİRİLEBİLMEK

BELİRGİNLEŞTİRİLEBİLMEK

tümünü listele...

22

22 Harfli Kelimeler

BELİRSİZLEŞTİRİLEBİLME

BELİRGİNLEŞTİRİLEBİLME

tümünü listele...

21

21 Harfli Kelimeler

BAYINDIRLAŞTIRABİLMEK

DEMOKRATİKLEŞTİRİLMEK

DENGESİZLEŞTİREBİLMEK

ÇİRKİNLEŞTİRİLEBİLMEK

BİLİNÇLENDİRİLEBİLMEK

BİÇİMSİZLEŞTİREBİLMEK

tümünü listele...

20

20 Harfli Kelimeler

BİLİNÇLENDİRİLEBİLME

DERİNLEŞTİRİLEBİLMEK

ANLAMSIZLAŞTIRABİLME

ELEKTROENSEFALOGRAFİ

ÇİRKİNLEŞTİRİLEBİLME

BAYINDIRLAŞTIRABİLME

tümünü listele...

19

19 Harfli Kelimeler

ŞEKERCİBOYASIGİLLER

CEZALANDIRILABİLMEK

DERİNLEŞTİRİLEBİLME

ABANOZLAŞTIRIVERMEK

DEĞERLENDİRİLEBİLME

BÜTÜNLEŞTİRİLEBİLME

tümünü listele...

18

18 Harfli Kelimeler

AYRINTILANDIRILMAK

BELİRGİNLEŞEBİLMEK

BORÇLANDIRILABİLME

CANLANDIRILABİLMEK

DERİNLEŞTİREBİLMEK

EVRENSELLEŞTİRİLME

tümünü listele...

17

17 Harfli Kelimeler

DERECELENDİRİLMEK

BİÇİMSİZLEŞEBİLME

DESTANLAŞTIRILMAK

HÂKİMİYETİMİLLİYE

ELEKTRİKLENDİRMEK

DOGMALAŞTIRABİLME

tümünü listele...

16

16 Harfli Kelimeler

SEVİMSİZLEŞTİRME

VAZİFELENDİRİLME

PROJELENDİRİLMEK

DENİZISIRGANLARI

VERİMSİZLEŞTİRME

BAYRAKLAŞABİLMEK

tümünü listele...

15

15 Harfli Kelimeler

AYRINTILANDIRMA

EDİLGENLEŞTİRME

BEDBİNLEŞTİRMEK

SÜBLİMLEŞTİRMEK

ÇUVALLAYABİLMEK

ÇEKİÇLEYEBİLMEK

tümünü listele...

14

14 Harfli Kelimeler

KIVAMLAŞTIRICI

BATIRILABİLMEK

NİTELENDİRİLME

ALKIŞLANABİLME

ABANOZLAŞTIRMA

BAŞVURULABİLME

tümünü listele...

13

13 Harfli Kelimeler

DEĞERLENDİRME

PROLETERLEŞME

AFFEDİLEBİLME

BAĞIŞLATILMAK

MASALLAŞTIRMA

FEDERALLEŞMEK

tümünü listele...

12

12 Harfli Kelimeler

ASTIRIVERMEK

BAĞDAŞMAZLIK

MUHABBETNAME

MÜŞARÜNİLEYH

ÇIKARABİLMEK

ALÇALIVERMEK

tümünü listele...

11

11 Harfli Kelimeler

TORBALANMAK

KATMERLEŞME

PERAKENDECİ

BIÇAKLANMAK

ATILABİLMEK

BEŞERİYETÇİ

tümünü listele...

10

10 Harfli Kelimeler

MOTOSİKLET

DİZDİRİLME

KALKIŞILMA

SLOVAKYALI

ÇALABİLMEK

BARDAKALTI

tümünü listele...

9

9 Harfli Kelimeler

DİRİLTMEK

AKTÜERYAL

TRANSPORT

DALIVERME

AŞIVERMEK

SOFİSTİKE

tümünü listele...

8

8 Harfli Kelimeler

AKSATMAK

SALLANIŞ

ÇİVİLEME

BASTIRIM

DEMİRSİZ

TOPRAKÇI

tümünü listele...

7

7 Harfli Kelimeler

TEOGONİ

ŞÖVALYE

CEMBİYE

DERİŞİM

ŞARKICI

KÖLEMEN

tümünü listele...

6

6 Harfli Kelimeler

MÜBREM

MİKTAR

BİZDEN

KULÜBE

MÜCRİM

SERMİN

tümünü listele...

5

5 Harfli Kelimeler

TEBAA

BİÇİM

SUCUL

MIRIL

HODRİ

İNCİR

tümünü listele...

4

4 Harfli Kelimeler

KİLE

TINI

KONİ

BETİ

ŞENİ

OVMA

tümünü listele...

3

3 Harfli Kelimeler

ŞOL

HAS

TIS

İRS

HİS

ÇEÇ

tümünü listele...

İçinde luti geçmeyen kelimeler 'den bazılarının TDK Anlamları

Kelime Bulucu Kelime Anlamları - Aramalarınıza göre oluşan kelime listelerinde ki bazı anlamlar

sekiztek

Güncel Türkçe Sözlük

a. (seki'ztek) sp. Kürek yarışlarında sancak ve iskelesinde dörder küreği olan tekne.

sekiztek kelimesinin diğer anlamları..

kaçırmak

Güncel Türkçe Sözlük

(-i) 1. Kaçmasını sağlamak veya kaçmasına imkân yaratmak. 2. Bir işi belirlenen zamanda yapamamak: Maçı kaçırdım. 3. (nsz) Zor kullanarak yanında götürmek: Kız kaçırmak. 4. Bir daha ele geçmemek üzere yitirmek: Fırsatı kaçırdım. 5. Yararlanamamak: Penaltıyı kaçırdı. 6. Gitmek, kaçmak zorunda bırakmak: Söylene söylene adamı kaçırdı. 7. (-den, nsz) Çalmak, kimsenin haberi olmadan götürmek, aşırmak: İcradan eşya kaçırdılar. 8. (nsz) huk. Yasal olmayan yoldan bir ülkeye mal sokmak veya çıkarmak: Uyuşturucu kaçırmak. 9. (nsz) Ölçüyü, sınırı aşmak, fazlasına gitmek: “Kulübün yemeğinde biraz fazlaca kaçırmıştım.” -H. Taner. 10. (nsz) Sıvı, gaz vb. sızdırmak: Çakmak, gaz kaçırıyor. Makine buhar kaçırıyor. 11. (-e) İstemeyerek altını kirletmek: Donuna kaçırmak. 12. (nsz) Delirmek: Zavallı kaçırmış. 13. Bir araç veya aletle iş görürken aracı iyi kullanamama yüzünden kendine veya bir başkasına zarar vermek: Usturayı elimden kaçırdım, yanağımı kestim. 14. (-i, -den) Birini veya bir şeyi göstermemek: Karısını benden kaçırıyor. 15. sp. Yarışan bir koşucu diğeri tarafından hızla geçilip ara açılmak. 16. sp. Futbol veya basketbolda savunduğu oyuncuyu boş bırakmak, pas almasına fırsat vermek.

kaçırmak kelimesinin diğer anlamları..

Belçika İng.Belgium Alm.Belgien Fr.Belgique

Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu

Belçika kelimesinin diğer anlamları..

sevdirmek

Güncel Türkçe Sözlük

(-i, -e) Sevmesini sağlamak: “Daha önceki gidişinde kendini yerli halka sevdirmişti.” -E. C. Güney.

sevdirmek kelimesinin diğer anlamları..

tükenmek

Güncel Türkçe Sözlük

(nsz) 1. Bitmek, sona ermek, kalmamak: “Vaktiyle yaşamış olan büyük musiki ustaları nesillerinin artık tükenmiş olduğu da söylenirdi.” -A. Ş. Hisar. 2. mec. Güçsüzleşmek, bitkinleşmek, yılgınlaşmak: “İnsan sevdiği birini tükenmiş görmek istemez.” -O. V. Kanık. 3. mec. Verimliliğini yitirmek, söyleyecek sözü kalmamak: “Yalnız kendi tecrübelerini yazmaya kalkan romancı çabuk tükenir.” -H. E. Adıvar.

tükenmek kelimesinin diğer anlamları..

mütevellit

Güncel Türkçe Sözlük

sf. esk. 1. Doğmuş, dünyaya gelmiş. 2. mec. Meydana gelmiş, ileri gelmiş: “Gönlüm arzu ile korkudan, muhabbet ile nefretten mütevellit duygularla mütehassis olduğu hâlde gidiyordum.” -A. H. Müftüoğlu.

mütevellit kelimesinin diğer anlamları..

böldürtmek

Güncel Türkçe Sözlük

(-i) Böldürme işini yaptırmak.

böldürtmek kelimesinin diğer anlamları..

Kelime Oluşturma İşlemi 20,440,200 +
Çözülen Sudoku Oyunu 8,763 +
Oluşturulan Joker İşlemi 1,111,087 +
Oluşturulan Matris 416,691 +
Oluşturulan İngilizce Kelime 30,227 +
Jokerli Üretilen Kelime 240,159,857 +
Çözülen Sayı Oyunu 3,485 +
Anlamı Aranan Kelime 18,277,487 +