kas ile başlayan kelimeler

Kelime Bulucu Harf Grupları - Aramalarınıza göre oluşan kelime listelerinin harf sayılarına göre gruplanmış listesi

13

13 Harfli Kelimeler

KASAVETLENMEK

tümünü listele...

12

12 Harfli Kelimeler

KASAVETLENME

KASTARLANMAK

tümünü listele...

11

11 Harfli Kelimeler

KASNAKLAMAK

KASTARLAMAK

KASTAMONULU

KASKOLATMAK

KASTARLANMA

tümünü listele...

10

10 Harfli Kelimeler

KASAVETSİZ

KASNAKLAMA

KASKOLAMAK

KASETÇALAR

KASTANYOLA

KASKOLATMA

tümünü listele...

9

9 Harfli Kelimeler

KASAVETLİ

KASIMPATI

KASİDEHAN

KASKOLAMA

KASTANYET

KASAPHANE

tümünü listele...

8

8 Harfli Kelimeler

KASTARCI

KASLAŞMA

KASITSIZ

KASKETÇİ

KASATURA

KASINMAK

tümünü listele...

7

7 Harfli Kelimeler

KASITLI

KASILIŞ

KASETÇİ

KASINMA

KASAVET

KASADAR

tümünü listele...

6

6 Harfli Kelimeler

KASALI

KASABA

KASARA

KASİDE

KASSIL

KASTEN

tümünü listele...

5

5 Harfli Kelimeler

KASEM

KASIR

KASIM

KASİS

KASMA

KASET

tümünü listele...

4

4 Harfli Kelimeler

KASA

KASK

KAST

KASI

KASE

tümünü listele...

3

3 Harfli Kelimeler

KAS

tümünü listele...

kas ile başlayan kelimeler 'den bazılarının TDK Anlamları

Kelime Bulucu Kelime Anlamları - Aramalarınıza göre oluşan kelime listelerinde ki bazı anlamlar

kasılmak

Güncel Türkçe Sözlük

(nsz) 1. Kasma işi yapılmak. 2. tıp Büzülüp toplanmak, büzüşmek, takallüs etmek. 3. mec. Büyüklenmek, kurumlanmak, gururlanmak: “Ben Namık Kemal'im, koskoca vatan şairiyim, deyip de kasılmaz hiçbir zaman.” -N. Cumalı.

kasılmak kelimesinin diğer anlamları..

kasık

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Yünden örülmüş, peştemal üzerine bele sarılan iki santimetre eninde kuşak.

kasık kelimesinin diğer anlamları..

kassız

Güncel Türkçe Sözlük

sf. Kasları gelişmemiş olan, adalesiz.

kassız kelimesinin diğer anlamları..

kaside Osm. nesip, teşbip 1974

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

1. Araplardan Farslara, sonra divan yazınımıza geçmiş bir övgü koşuğu. 30-99 koşalı olur. Uyak düzeni bakımından gazele benzer. İlk koşa, doğuş uyaklı, öteki koşaların birinci dizeleri uyaksız, ikincileri doğuş ile uyaklı olur. Kasidenin bölümleri: a. başlangıç bölümü: : Kasidede konusu sevgi, sevgili, doğa ya da önemli olaylar olan giriş bölümü. b. övgü bülümü: [es. t. kasit = maksat, medih, methiye]: övülecek kişinin övüldüğü bölüm. c. övünüş: [es. t. fahriye]: Ozanın kendi kendini övdüğü bölüm. ç. tegazzül: Kimi keşidelere bir gazelin katılması ya da gazelin katıldığı bölümün adı. d. dua: Övülen kimse için dua edilen bölüm. 2. Kasideyi oluşturan kimi koşalar özel terimlerle adlandırılır: a. doğuş: [es. t. matla]:. 1. Gazel ve kasidelerin ilk koşası. 2. Ozanın, koşuklarından birine katmayıp yalnız bıraktığı uyaklı çift dize. b. girişlik: [es. t. girizgâh]: Kasidelerde başlangıç bölümünden övgü bölümüne geçişi sağlayan koşa. c. taç beyit: Kasidelerde ozanın adını ya da takma adını taşıyan koşa. ç. beyt-üt-kasit: kasidenin en güzel koşası. d. kesmelik: [es. t. makta]: Divan koşuğunda ozanın adını ya da takma adını taşıyan son koşa, son bağlam. 3. Konularına göre keşideler: a. tevhit: Tanrı'nın birliğine, ululuğuna övgü. b. mürsacat: Tanrı'ya yakarış. c. naat: Hz. Muhammet'e övgü. d. methiye: Bir kimseyi ya da bir şeyi övmek için yazılan kaside. A. Bunlar övgü konularına göre ad alır: cülusiye: Padişahın tahta çıkışını konu edinen kaside. suriye: Düğün törenlerini konu edinen kaside. ramazaniye: Konusu ramazanın gelişini kutlama olan kaside. bayramiye: [es. t. idiyye]: Konusu bayram kutlaması olan kaside. muharremiye: Muharrem ayında Hz. Hüseyin'in şehit edilmesini konu edinen kaside. B. Konusu mevsimler olan kasideler: Bahariye, sayfiye, şitaiye. C. Başka konularda yazılan kasideler: hamamiye, at kasidesi: [es. t. kaside-i rahşiye, rahşiye], av kaîidesi: [es. t. şikâriye] vb. 4. Kasideler uyak ve yedeklerinin son harflerine göre de adlandırılır: Uyaklarına göre: t kasidesi: [es. t. kaside-i taiye], r kasidesi: [es. t. kaside-i raiye] vb. gibi. Rediflerine göre: su kasidesi, adem kasidesi vb. II- Doğu Anadolu'da kısa öykülere verilen genel ad.

kaside kelimesinin diğer anlamları..

kasılma İng. contraction

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

Bir kasın uyarılması sonucu, ince ipliklerin kalın iplikler üzerinde kaymasıyla meydana gelen kas boyundaki kısalma. İzotonik, izometrik ve tetanik kasılma tipleri vardır, kontraksiyon.

kasılma kelimesinin diğer anlamları..

kasıl

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Başak tutmamış arpa, buğday vb. tahıllar.

kasıl kelimesinin diğer anlamları..

kastarlı

Güncel Türkçe Sözlük

sf. Kastarlanmış olan.

kastarlı kelimesinin diğer anlamları..

Kelime Oluşturma İşlemi 20,440,200 +
Çözülen Sudoku Oyunu 8,763 +
Oluşturulan Joker İşlemi 1,111,087 +
Oluşturulan Matris 416,691 +
Oluşturulan İngilizce Kelime 30,227 +
Jokerli Üretilen Kelime 240,159,857 +
Çözülen Sayı Oyunu 3,485 +
Anlamı Aranan Kelime 16,367,801 +