ÜLKÜ

Güncel Türkçe Sözlük

a. 1. Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal: “Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür.” -Atatürk. 2. İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke, mefkûre, ideal, vizyon: “Bu yarının dünyasını, insanlığını düzenleyecek ülkünün sahipleri!” -H. E. Adıvar. 3. fel. Gerçekte olmayıp yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey, ideal.

ÜLKÜ

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Giyim kuşam, kılık.

ÜLKÜ

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Ürkme, ürküntü.

ÜLKÜ İng. ideal 1974

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

1. Gerçekte değil de ancak düşüncede var olan şey. 2. Erişilmesi düşünülmeyen ya da her zaman gerçekleşemeyen, ancak uğrunda özveride bulunmaktan çekinilmeyen yüce düşünce, dilek.

ÜLKÜ İng. Ideal 1975

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

1. Erek; yargı ölçüsü, kılavuz ilke; örnek, insanı duyular dünyasının üstüne yükselten en yüksek erek. 2. Yetkinliğin tümü; en yüksek, en yetkin gerçeklik. 3. Soyut olarak düşünülmüş şey.

ÜLKÜ İng. ideal 1975

BSTS / Toplumbilim Terimleri

Toplum yaşamının türlü alanlarında insan eylem ve etkinliklerinin ulaşmayı amaçladığı, tasarım-sal yetkin erek.

ÜLKÜ Köken: T.

Kişi Adları Sözlüğü

Cinsiyet: Kız
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey.

ÜLKÜ

Bursa ili, Mudanya ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Sözlük

Işık Kelime Bulucu - Kelime Anlamları

Lütfen aşağıdaki kutuya anlamını öğrenmek istediğiniz kelimeyi yazınız ve sonrada sözlükte ara butonuna tıklayınız...

Son Aranan Kelimeler

En Son Aranan 5 Kelime
1 ülkü
2 rotatifçi
3 bowen sayrılığı
4 Paşayayla
5 bey olmak

En Çok Aranan Kelimeler

En Çok Aranan 5 Kelime
1 piyar
2 analog bilgisayar
3 vergi koyma
4 andam
5 duvar duyurusu
Kelime Oluşturma İşlemi 20,440,200 +
Çözülen Sudoku Oyunu 8,763 +
Oluşturulan Joker İşlemi 1,111,087 +
Oluşturulan Matris 416,691 +
Oluşturulan İngilizce Kelime 30,227 +
Jokerli Üretilen Kelime 240,159,857 +
Çözülen Sayı Oyunu 3,485 +
Anlamı Aranan Kelime 30,064,773 +