EVRE

Güncel Türkçe Sözlük

a. Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

EVRE İng. phase

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

EVRE İng. phase 1978

BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

1. Özdeğin tektürel, kesiksiz durusu (katı evre, sıvı evre vb.). 2. Dalga işlevinin bir noktasının aynı yere hangi zamanda geleceğini gösterir açı.

EVRE İng. phase 1983

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

Salınımlı bir olayın yinelenimleri boyunca, içinde bulunduğu aşamaları niteleyen açısal nicelik.

EVRE İng. phase 1969

BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü

Tekrarlı olaylarda bir dönüm içindeki her bir nokta, konum ya da durum. Örnek: Ay'ın evreleri (ilkdördün, dolunay vb). Bir değişen yıldızın minimum evresi.

EVRE İng. phase 1983

BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü

Zaman ya da uzay içerisinde sıralanmış bir dizinin dönüm noktalan arasındaki aralık.

EVRE İng. phase 1981

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

1. Dengedeki bir dizge içinde, başka bölümlerden fiziksel ayrılıklar gösteren ve kesin yüzeylerle sınırlanmış tektürel yapılı bölge. 2-Gözİem süresinde bir elektriksel dalganın sıfırdan en büyük değere dek aldığı bağıl değer.

EVRE İng. stage 1972

BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

Isıl işlem ve yüzey işlemelerinde, ardışık olarak görülen durumlardan her biri.

EVRE İng. cycle stroke 1980

BSTS / Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri

Motorlarda birbirini izleyen emme, sıkıştırma, yanma ve atma işlemlerinden oluşan dönemlerin her biri.

EVRE İng. phase 1981

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

Sinema/TV. Aynı yinelenimdeki dönemsel iki devinimin birbirine göre durumunu saptayan özellik. (İki devinim, aynı anda, dönemsel devinimin aynı noktasında bulunuyorlarsa aynı evrededirler (evrede). Ses dalgalarının, elektrik salınımlarının evresinden de söz edilebilir).

EVRE İng. phase 1980

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

fizik, kimya: Birbiri ardınca gelen değişikliklerde özdeğin biryapımlı, kesiksiz durumu (katı evre, sıvı evre vb.).

EVRE İng. phase

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

Bir hastalığın veya işlemin çeşitli durum veya safhalarından her biri, faz

EVRE İng. phase 1981

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

Bir oluşum ya da süreç içinde birbirini izleyen değişik görünüşlü durumlardan her biri.

EVRE 1967

Tarama Sözlüğü

Çevre, etraf, muhit.

EVRE Osm. Safha 1949

BSTS / Teknik Terimler - Elektroteknik

Sözlük

Işık Kelime Bulucu - Kelime Anlamları

Lütfen aşağıdaki kutuya anlamını öğrenmek istediğiniz kelimeyi yazınız ve sonrada sözlükte ara butonuna tıklayınız...

Son Aranan Kelimeler

En Son Aranan 5 Kelime
1 evre
2 çizlek
3 Fannia scalaris
4 gol uşağı
5 Kelhasan

En Çok Aranan Kelimeler

En Çok Aranan 5 Kelime
1 piyar
2 analog bilgisayar
3 vergi koyma
4 andam
5 duvar duyurusu
Kelime Oluşturma İşlemi 20,440,200 +
Çözülen Sudoku Oyunu 8,763 +
Oluşturulan Joker İşlemi 1,111,087 +
Oluşturulan Matris 416,691 +
Oluşturulan İngilizce Kelime 30,227 +
Jokerli Üretilen Kelime 240,159,857 +
Çözülen Sayı Oyunu 3,485 +
Anlamı Aranan Kelime 30,093,979 +