İLKE

Güncel Türkçe Sözlük

a. 1. Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip: “İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı.” -H. Taner. 2. Temel bilgi: Kimyanın ilkeleri. 3. Öge: Atomlar cisimlerin ilkeleridir. 4. Davranış kuralı: “Bence ahlakın bir ilkesi, bir kökü vardır. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma.” -N. Ataç. 5. man. Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip.

İLKE İng. policy

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

İLKE İng. principle 1974

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

1. Temel düşünce, temel kanı. 2. Bireysel karar ve eylemlerin, tutarlı ve eleştirel biçimde değerlendirilmesine olanak sağlayan ana kural. 3. Her türlü tartışmanın dışında sayılan kural. 4. Başlangıç, hareket noktası, her şeyin kendisinden türediği ilk ve temel kaynak.

İLKE İng. principle 1975

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

Başlangıç; ilk olan; kendisinden başka bir şeyin çıktığı temel, köken; dayanak; temel neden, ilk neden. // İlkeler şu türlere ayrılır: 1. Biçimsel ilkeler (genel kurallar). (Ör. Mantıkta düşünce yasaları: çelişmezlik ilkesi vb.) 2. İçeriksel ilkeler: Bilgi içeriğini belirleyen ilkeler. (Ör, Fizikte enerjinin korunması ilkesi.) 3. Fizikötesi ilkeler (varlık ilkeleri): Yaşamın, gerçekliğin en yüksek koşulları, en yüksek temelleri türlü filozoflarda değişir. (Ör. Thales'te su, Pythagoras'ta sayı, Platon'da idea vb.) 4. Nedensel ilkeler: Bütün olup bitenlerin en yüksek nedenleri. S- Bilgi ilkeleri: Her türlü bilginin en yüksek koşulları. 6. İstenç ilkeleri ya da kılgılı ilkeler: Ahlak eyleminin en yüksek kuralları a. genel ve nesnel geçerliği olan yasalar, buyruklar, b. Yalnızca birey için, kişi için geçerli olan öznel ilkeler (maxime).

İLKE Osm. madde 1963

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(prensip) (matematik)

İLKE İng. principle 1975

BSTS / Toplumbilim Terimleri

Her tasarımsal dizgenin temeli, odak kavramı olan ve ilgili bütün olaylar için geçerli olabilen bir öneri.

İLKE İng. principle 1981

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

Tümdengelimci ya da tümevarımcı bir bilimsel dizgenin bilgi üretme sürecini yöneten üst yönseme ve genel tutamaklar, bk. yönseme.

İLKE Köken: T.

Kişi Adları Sözlüğü

Cinsiyet: Erkek
1. Temel düşünce, temel kanı. 2. Temel bilgi. 3. Davranış kuralı.
Cinsiyet: Kız
1. Temel düşünce, temel kanı.2. Temel bilgi. 3. Davranış kuralı.

Sözlük

Işık Kelime Bulucu - Kelime Anlamları

Lütfen aşağıdaki kutuya anlamını öğrenmek istediğiniz kelimeyi yazınız ve sonrada sözlükte ara butonuna tıklayınız...

Son Aranan Kelimeler

En Son Aranan 5 Kelime
1 ilke
2 bızdik
3 sayışım kalıntısı
4 kancuğa
5 ulh etmek

En Çok Aranan Kelimeler

En Çok Aranan 5 Kelime
1 piyar
2 analog bilgisayar
3 vergi koyma
4 andam
5 duvar duyurusu
Kelime Oluşturma İşlemi 20,440,200 +
Çözülen Sudoku Oyunu 8,763 +
Oluşturulan Joker İşlemi 1,111,087 +
Oluşturulan Matris 416,691 +
Oluşturulan İngilizce Kelime 30,227 +
Jokerli Üretilen Kelime 240,159,857 +
Çözülen Sayı Oyunu 3,485 +
Anlamı Aranan Kelime 30,093,244 +