OZAN

Güncel Türkçe Sözlük

a. Şair: “Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur.” -N. Cumalı.

OZAN

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

1. Geveze. 2. Sersem, aptal. 3. Şakacı, güzel ve tatlı konuşan.

OZAN

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Dedikodu, dırıltı.

OZAN

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Geveze.

OZAN 1983

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

Sazla ya da sazsız ezgiler ve şiirler söyleyen kişi.

OZAN 1948

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

1. Eski Oğuzlarda Oğuz destanlarını okuyan saz şairi. Ozanların Onbeşinci yüzyıla kadar Doğu Anadolu'da yaşadıkları sanılıyor. 2. Şimdi şair karşılığı olarak kullanılabilir.

OZAN 1948

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

bk. şair.

OZAN Osm. şair 1974

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

1. Deyişler yazarak, koşuklar dizerek duygu, imge, beğenilerimizi güzel, tatlı anlatışlarla dile getiren sanatçı. 2. (h.y.) Oğuz Türklerinin, saz ozanlarına verdikleri ad.

OZAN 1971

Tarama Sözlüğü

1. Halk şairi, saz şairi, toplantılarda saz ile şiir söyleyen kimse. 2. Çok sözlü, çenesi düşük, durmadan söyler, hikâyeci.

OZAN Köken: T.

Kişi Adları Sözlüğü

Cinsiyet: Erkek
1. Şiir yazan, şair. 2. Halk şairi. 3. Şakacı, güzel ve tatlı konuşan.

OZAN

Adıyaman ili, Gölbaşı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

OZAN

Malatya ili, Balaban bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

OZAN

Samsun ili, Boğazkaya bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

OZAN

Şırnak ili, İdil ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

OZAN

Yozgat ili, Saraykent ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Sözlük

Işık Kelime Bulucu - Kelime Anlamları

Lütfen aşağıdaki kutuya anlamını öğrenmek istediğiniz kelimeyi yazınız ve sonrada sözlükte ara butonuna tıklayınız...

Son Aranan Kelimeler

En Son Aranan 5 Kelime
1 cizciz
2 ozan
3 ağrın alım
4 josserand
5 yeğnikleşmek

En Çok Aranan Kelimeler

En Çok Aranan 5 Kelime
1 piyar
2 analog bilgisayar
3 vergi koyma
4 andam
5 duvar duyurusu
Kelime Oluşturma İşlemi 20,440,200 +
Çözülen Sudoku Oyunu 8,763 +
Oluşturulan Joker İşlemi 1,111,087 +
Oluşturulan Matris 416,691 +
Oluşturulan İngilizce Kelime 30,227 +
Jokerli Üretilen Kelime 240,159,857 +
Çözülen Sayı Oyunu 3,485 +
Anlamı Aranan Kelime 30,093,979 +