ROMAN

Güncel Türkçe Sözlük

a. 1. İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür. 2. Bu türde yazılmış eser: “Hikâyem tıpkı hayalî, hissî bir roman kadar gariptir diye başladı.” -Ö. Seyfettin.

ROMAN 1983

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

(Ortaoyunu): Ortaoyunu'nda çingeneye verilen ad.

ROMAN Fr. Roman 1948

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

Nesrin hikâyeleme türlerinden, bir veya birkaç kitap meydana getirecek uzunlukta büyük hikâye. bk. Hikâye (ROMANIMSI, Romanesque).

ROMAN 1966

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

(Ort. O.): Orta oyununda çingeneye verilen ad.

ROMAN Fr. roman 1974

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

1. Genellikle, insanların serüvenlerini, karakterlerini (ıralarını), düşünce ve duygularını -imgesel ya da gerçek olaylara dayanarak-ayrıntılarıyla kendine özgü bir biçimde öyküleyen açıklayan uzun düzyazı sanatı. 2. Halk yazınında, ortaoyununda çingene rolündeki oyuncuya verilan ad.

ROMAN

Güncel Türkçe Sözlük

öz. a. Çingene.

Sözlük

Işık Kelime Bulucu - Kelime Anlamları

Lütfen aşağıdaki kutuya anlamını öğrenmek istediğiniz kelimeyi yazınız ve sonrada sözlükte ara butonuna tıklayınız...

Son Aranan Kelimeler

En Son Aranan 5 Kelime
1 roman
2 konukluk
3 denge taşlı göze, denge taşlı hücre
4 ışıklama
5 güneysu

En Çok Aranan Kelimeler

En Çok Aranan 5 Kelime
1 piyar
2 analog bilgisayar
3 vergi koyma
4 andam
5 duvar duyurusu
Kelime Oluşturma İşlemi 20,440,200 +
Çözülen Sudoku Oyunu 8,763 +
Oluşturulan Joker İşlemi 1,111,087 +
Oluşturulan Matris 416,691 +
Oluşturulan İngilizce Kelime 30,227 +
Jokerli Üretilen Kelime 240,159,857 +
Çözülen Sayı Oyunu 3,485 +
Anlamı Aranan Kelime 17,267,637 +